Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi, 1 iulie 2021, Hotărârea numărul 43, privind actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. 

Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona galbenă din zona verde, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.

Marea Britanie a rămas pe lista roşie, cu o rată de infectare de 2,3 la mia de locuitori.

HOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.202

Art.1 – (1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea 
stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care 
sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.
(2) Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic 
ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 
zile raportată la 1.000 de locuitori.
(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în 
temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea
clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care 
sosesc în România din acestea, conform art. 2.
(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro. 
Art.2 – (1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de 
incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:
a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;
c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.
(2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona 
verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista
țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.
(3) Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona 
galbenă din zona verde, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista
țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.
Art.3 – (1) În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art. 
2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:
a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a)
nu se instituie măsura carantinei;Pagina 3 din 8
b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit. 
b) și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat 
pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți 
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe
(altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau 
Confederația Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de 
zona în care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de 
ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 
În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea 
Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la 
intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi 
ulterioară intrării pe teritoriul României;
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 
confirmării până la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea 
pe teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina 
sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici 
respectivi;Pagina 4 din 8
h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează 
cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către 
acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori 
pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul 
țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau 
finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 
procedură accelerată.
(3) Pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 
Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în condițiile alin. 
(1).
Art.4 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care 
sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele 
categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 
de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc 
cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu 
mijloace proprii);
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 
confirmării până la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore 
înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 
teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea 
pe teritoriul tării;Pagina 5 din 8
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina 
sau Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările 
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici 
respectivi;
h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara 
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, 
fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut 
examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de 
învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, 
frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 
procedură accelerată.
Art.5 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care 
sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele 
categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 
confirmării până la data intrării în țară;
c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de 
ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 
În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea 
Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la 
intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi 
ulterioară intrării pe teritoriul României;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea Pagina 6 din 8
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau 
Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici 
respectivi;
g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara 
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, 
fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut
examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de 
învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, 
frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea 
pe teritoriul tării;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 
procedură accelerată.
Art.6 – (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact 
direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului 
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până 
la data contactului direct.
(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale 
unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru 
infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut 
cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.
Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de 
vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin 
intermediul certificatului verde de vaccinare sau a documentului emis de unitatea sanitară care la administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat 
vaccinul și în limba engleză.
(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în 
vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul 
certificatului verde de vindecare, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de 
autoritatea competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost 
efectuat testul și în limba engleză.Pagina 7 din 8
(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării 
excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de 
testare, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)
și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
(4) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul 
acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
(5) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă 
efectuează un test RT- PCR în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu 
prezintă simptomatologie specifică.
Art.8 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale 
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri 
care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de 
hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, 
prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi 
analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de 
coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul 
suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția 
de Sănătate Publică.
(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru 
care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
Art.9 – Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, 
Nepal, Africaj de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 
confirmării până la data intrării în țară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;Pagina 8 din 8
d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
Art.10 – Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCNSU nr. 28 din data de 
14.05.2021 cu modificările și completările ulterioare.
Art.11 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se 
comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, 
pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Sursa: Realitatea de Diaspora

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.